Website chính thức của nhạc sĩ Phạm Tuyên 12/01/2022

Nguyễn Thuỵ Kha - Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người luôn trân trọng, yêu mến cuộc sống

26/12/2020 504

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người luôn trân trọng, yêu mến cuộc sống, một niềm tin yêu giúp ông luôn có những cảm xúc chân thành

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người luôn trân trọng, yêu mến cuộc sống, một niềm tin yêu giúp ông luôn có những cảm xúc chân thànhsáng trong để bình thản sống và hoạt động nghệ thuật giữa những khó khăn đời thường. Ông là người có lòng yêu nước sâu nặng, rất nhạy bén với thời cuộc. Ông chính là nhạc sĩ của nhân dân….”

Bài viết liên quan