Website chính thức của nhạc sĩ Phạm Tuyên 12/01/2022

Lê Văn Toàn - Cái hài hoà trong các tác phẩm của Phạm Tuyên không bị rập theo một khuôn mẫu mà nó luôn được “biến đổi”

26/12/2020 454

Cái hài hoà trong các tác phẩm của Phạm Tuyên không bị rập theo một khuôn mẫu mà nó luôn được “biến đổi”

 

“… Cái hài hoà trong các tác phẩm của Phạm Tuyên không bị rập theo một khuôn mẫu mà nó luôn được “biến đổi” trên những hình thức sáng tạo mới trên một nguyên lý cơ bản – tính đối xứng. (…) Có lẽ chính vì trong cái giản dị ẩn chứa những sâu sắc, lắng đọng của nội dung, của tư tưởng, nên nhiều ca khúc của ông đã có sức sống lâu bền và được đông đảo quần chúng yêu mến.”

Bài viết liên quan